Radomianie dla Demokracji

Informacja o zanieczyszczeniu powietrza w Radomiu w 2020 roku

Informacja o zanieczyszczeniu powietrza w Radomiu w 2020 roku

Powodowani troską o jakość powietrza w naszym mieście i odpowiednim wykorzystaniem danych zebranych w aplikacji smog.radom.pl – postanowiliśmy przeanalizować dane a wyniki tej analizy opublikować. W raporcie skróconym oparliśmy się o dane z czterech sensorów z różnych obszarów Radomia, które są najbardziej reprezentatywne dla naszego miasta, a jednocześnie nie miały w trakcie trwania zbierania danych, awarii.

Tabele roczna przedstawiają dane z sensorów z podziałem na poszczególne miesiące. Informacje miesięczne stężenia pyłów PM10 i PM2.5 prezentowane są w wielkościach rzeczywistych µg/m3  oraz procentowych wg standardów obowiązujących w Polsce i zalecanych przez WHO.


Raport został sporządzony na podstawie danych zebranych przez aplikację www.smog.radom.pl. Aplikację, pełen raport (obejmujący wszystkie czujniki) i raport skrócony wykonany został przez wolontariuszy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Radomianie dla Demokracji. Dane pochodzą z kilkudziesięciu czujników zainstalowanych w Radomiu, zebranych przez interfejs API firmy Airly. Dane prędkości i kierunku wiatru, zachmurzenia i opadów zbierane są przez interfejs API OpenWeather.
Aplikacja smog.radom.pl służy do zbierania i archiwizacji danych z terenu Radomia. Pełnię możliwości technicznych osiągnięto 10 stycznia 2020 roku.

Pobierz informację w wersji pdf.

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom