Radomianie dla Demokracji

Ireneusz Czarnecki - Żegnaj Przyjacielu

Ireneusz Czarnecki - Żegnaj Przyjacielu

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Ireneusza Czarneckiego. Człowieka Honoru o wielkim sercu, który umiłował Wolność i przez długi okres swojego życia - walczył o nią.

Irka poznaliśmy w 2016 roku podczas jednej z pierwszych demonstracji w Warszawie, później działaliśmy w radomskiej, lokalnej grupie Komitetu Obrony Demokracji i w Stowarzyszeniu Radomianie dla Demokracji. Był człowiekiem, na którym zawsze można było polegać, wierny ideałom Radomskiego Czerwca, Solidarności, Demokracji i Wolności. Dzięki Irkowi poznaliśmy wiele szczegółów dotyczących zarówno wydarzeń Radomskiego Czerwca, jak i faktów z czasów wczesnej "Solidarności".

Nie mógł się pogodzić z obecną sytuacją w Polsce i po raz kolejny musiał aktywnie włączyć się w walkę o obronę demokracji. Na co dzień niezwykle skromny, pomocny i niesłychanie aktywny. Mimo swoich dolegliwości i wieku, zawsze gotowy do uczestniczenia w naszych działaniach. Służył nam radą, pomysłami, dopingował nas wielokrotnie w chwilach ciężkich. Miał swoiste poczucie humoru, dzięki któremu potrafił łagodzić konflikty lub rozładować zbyt daleko idące dyskusje. 

Irek był człowiekiem, który może być przykładem dla młodych pokoleń.

Żegnaj Drogi Przyjacielu, na zawsze zostaniesz w naszej pamięci.
 

Irek urodził się w 1949 roku w Wałbrzychu. Od lat młodzieńczych był związany z Radomiem. Tu skończył szkołę i rozpoczął pracę w Zakładach Metalowych im. gen. Waltera. 25 czerwca podczas protestu robotników został pobity przez milicję.   W latach 1982-1983 aktywnie działał w tymczasowej KZ "Solidarności. Drukarz, redaktor i kolporter podziemnego pisma "Solidarni". W czerwcu 1982 roku został zatrzymany i umieszczony w Areszcie Śledczym KW MO w Radomiu.
We wrześniu 1982 roku został internowany w Ośrodku Odosobnienia Kielce-Piaski, gdzie przebywał do 22 listopada 1982 roku.

"1984-1986 działacz Tymczasowej Komisji Międzyzakładowej, 1986-1988 RKW; 1984-1988 drukarz, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Wolnego Robotnika”, książek NOWej, ulotek i in. druków okolicznościowych, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, zbiórek pieniędzy na działalność związkową i pomoc represjonowanym; wielokrotnie poddawany rewizjom, zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany; 30 IV 1986 zwolniony z pracy; 1986-1990 pracownik Radomskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego. Trzykrotnie karany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny: w 1987, 1988 za udział w demonstracjach 3 V i za przechowywanie nielegalnych wydawnictw."

"1980-1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Radomiu w ramach SO krypt. PW-465; 1982-1983 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Radomiu w ramach KE krypt. Czarny; 1983-1984 w ramach SOR krypt. Serwis; 1985-1987 w ramach SOR krypt. Dublet; 1987-1989 w ramach SOR krypt. Berło."


Sylwetka Ireneusza Czarneckiego w Encyklopedii Solidarności
 

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom