Radomianie dla Demokracji

Miasto na trójkę - wyniki ankiety Jakość życia w Radomiu.

Miasto na trójkę - wyniki ankiety Jakość życia w Radomiu.

W listopadzie 2022 roku, przeprowadziliśmy internetową ankietę pod nazwą „Jakość życia w Radomiu”. Celem ankiety była identyfikacja jakości życia w Radomiu oraz zachodzących w tym zakresie zmian. Badania obejmowały zagadnienia związane z poziomem zadowolenia mieszkańców w różnych aspektach usług miejskich.

W ankiecie wzięło udział 47% kobiet i 43% mężczyzn. 42 ankiety, które nie zostały ukończone, nie były brane pod uwagę w wynikach końcowych. Ankieta była całkowicie anonimowa.

Większość odpowiedzi na pytania jakości usług miejskich zostało ustanowione w pięciopunktowej skali 1...5, gdzie:

  1. nie wiem
  2. nie jestem zadowolona(y)
  3. umiarkowanie zadowolona(y)
  4. zadowolona(y)
  5. bardzo zadowolona(y)
Średnia arytmetyczna wszystkich odpowiedzi wskazuje, że mieszkańcy Radomia oceniają swój poziom zadowolenia z jakości życia w Radomiu na "trójkę".
Poniżej zamieszczamy link do pliku pdf z wynikami ankiety.

Pobierz plik z wynikami ankiety

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom