Radomianie dla Demokracji

Międzynarodowy Dzień Demokracji

Międzynarodowy Dzień Demokracji

Dziś Międzynarodowy Dzień Demokracji, obchodzony z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego ONZ jak co roku 15 września. O czym nam przypomina? Na pewno wiele osób pomyśli o tym, że wciąż mnóstwo ludzi żyje w systemach niedemokratycznych, łamiących prawa człowieka – jednym z tych praw jest bowiem możliwość uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli. Inni zadumają się nad niedoskonałościami demokracji.

To ważne święto. W uzasadnieniu ustanawiającej je uchwały, podjętej 8 listopada 2007 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ napisano: „Demokracja jest zarówno procesem jak i celem samym w sobie. Tylko pełne uczestnictwo, wsparcie społeczności międzynarodowej, krajowych instytucji rządowych, społeczeństwa obywatelskiego i jednostek może zapewnić, że idealna demokracja stanie się rzeczywistością i będzie udziałem wszystkich ludzi na całym świecie.”.

Obchody Dnia Demokracji mają na celu:

  • szerzenie i umacnianie demokracji,
  • wymianę doświadczeń w zakresie promowania demokracji w relacjach wzajemnych oraz w ramach systemu ONZ,
  • podniesienie świadomości społeczeństwa na temat demokracji oraz jej stanu na świecie,
  • oddanie hołdu ludziom walczącym o demokracje i prawa człowieka.

Nic nie jest nam dane raz na zawsze...
 

Dziś musimy wspólnie przeciwstawiać się antydemokratycznym zakusom rządzących i bronić wartości, które cenimy sobie nade wszystko.

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom