Radomianie dla Demokracji

Projekt Radomskie Bezdomniaki

Projekt Radomskie Bezdomniaki

W Radomiu oprócz prawie 200 000 obywateli żyją zwierzęta bezpańskie i wolno żyjące . O ile sprawa bezdomnych psów jest w miarę opanowana nie można tego samego powiedzieć na temat kotów wolno żyjących.  Obowiązek opieki nad tymi zwierzętami wg uchwały miejskiej spoczywa na gminie. Gmina co roku przeznacza pieniądze na sterylizacje, kastracje, dożywianie i ratowanie kotów, które zostały poszkodowane w wypadkach zwykle komunikacyjnych. Gmina nie posiada swoich służb , które  zajmowałyby się większością spraw. Jedynie Straż Miejska przy pomocy Eko Patrolu bierze czynny udział w ratowaniu poszkodowanych kotów dowożąc je do gabinetu weterynaryjnego , który ma podpisaną umowę z gminą na  opiekę kotów powypadkowych.  Uratowane koty trafiają do Radomskiego Schroniska da Bezdomnych Zwierząt. 

Kotami wolno żyjącymi w mieście na co dzień zajmują się wolontariusze zrzeszeni w Stowarzyszenia jak i osoby niezrzeszone. Pieniądze przeznaczane przez gminę są absolutnie za małe, żeby w sposób odpowiedni zadbać o dużą populacje żyjących wolno kotów. Najważniejsza sprawa jaką jest sterylizacja i kastracja wykonywana jest w niewielkiej ilości w skali roku a to jest powodem przyrostu populacji. Zbyt małe środki przeznaczane przez Gminę na zabezpieczenie życia kotów wolno żyjących powoduje, że ludzie kierujący się wrażliwością dokarmiają koty za swoje pieniądze. Wolontariusze zajmujący się wolno żyjącymi kotami w Radomiu to mieszkańcy w wieku od kilkunastu do ponad 90 lat. Nie trzeba chyba udowadniać jakim kosztem wolontariusze pomagają kotom. 

Obecnie w Radomiu dokonuje się konsolidacja Stowarzyszeń i wolontariuszy w zespół ludzi, którzy będą „głosem kotów” upominającym się o zadbanie o kocie sprawy.  Na zebraniu organizacyjnym zostały określone tematy, którymi należy się zająć. W związku z tym, że jest tych spraw sporo określono co jest ważne i pilne. Są sprawy, które należy załatwić od ręki. Zima zbliża się wilki krokami i należało by zabezpieczyć dla kotów schronienia na zimne czy bardzo zimne dni.  Uzgodniono następujące zadania do wykonania na przestrzeni roku kierując się bieżącymi potrzebami:

  1. Sterylizacja i kastracja  -  najważniejsze działanie prowadzące do ograniczenia populacji kotów wolno żyjących. Mniej kotów to mniej wydatków, o których będzie mowa w następnej kolejności.
  2. Zabezpieczenie karmy.
  3. Zabezpieczenie miejsc do spania czyli wykonanie budek, które spełnią wszelkie wymagania czyli dobre miejsce do spania ale i wygląd, estetyka akceptowalna przez mieszkańców.
  4. Zakup klatek „łapek”
  5. Pozyskanie funduszy na leczenie wolno żyjących kotów.
  6. Działania zmierzające do utworzenia z prawdziwego zdarzenia schroniska dla kotów. Obecne miejsce w Radomskim Schronisku Dla Zwierząt jest zbyt małe i nie chroni zdrowych koty przed zarażaniem się od chorych. 
  7. Edukacja mieszkańców, dzieci i młodzieży w szkołach. Wiadomo już, że świadomość  obywateli w temacie wspólnego życia mieszkańców i zwierząt pozostawia wiele do życzenia.
  8. Kampanie reklamowe i zajęcia w szkołach i w klubach osiedlowych.
 
Na wszelkie te działania potrzebne są pieniądze. O ile wolontariusze wykonują opiekę bezpłatnie dokładając ciągle swoje pieniądze to są rzeczy, na które pieniądze są potrzebne.  Teraz gorącym tematem są budki. Niektóre materiały będą za darmo np. banery wyborcze posłużą izolacji zewnętrznej to resztę budki trzeba kupić. Wykonanie budek też będzie bezpłatne dzięki zaangażowaniu jednej ze szkół, która na swoich warsztatach te budki wykona. 
Liczymy się z tym, że  gmina nie zapewni odpowiednich środków finansowych na realizację tych wszystkich zadań dlatego też będzie organizowali zbiórki pieniędzy, karmy licząc na dobre serce mieszkańców Radomia

W związku z tym, że produkcję budek chcemy uruchomić jak najszybciej prosimy darczyńców o wpłatę na konto Stowarzyszenia Radomianie dla Demokracji:   13 1750 0012 0000 0000 3883 7408 koniecznie z dopiskiem DAROWIZNA NA BEZDOMNIAKI.  
 

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom