Radomianie dla Demokracji

Targowica w skrócie

Targowica w skrócie

Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku spowodowało swoisty opór wśród części szlachty, która zbuntowała się i rok później w małym miasteczku Targowica, ustanowiła konfederację w celu obalenia Konstytucji. Spisek ten miał prawdziwe korzenie w Petersburgu z inicjatywy cesarzowej Katarzyny II, która jako "protektorka" Polski była żywo zainteresowana zamachem na Konstytucję i obalenie króla Stanisława Poniatowskiego.
Członkowie konfederacji targowickiej, zwrócili się do Katarzyny II o pomoc wojskową i ją uzyskali. 18 maja na Rzeczypospolitą uderzyła potężna armia rosyjska. To rozpoczęło wojnę polsko-rosyjską, która doporowadziła rosjan do Wisły i w następstwie do przystąpienia króla do targowiczan.
Targowiczanie dzięki pomocy wojsk rosyjskich zajęli wszystkie województwa Rzeczypospolitej, likwidując władzę powołaną przez Sejm Czteroletni.

Władza targowiczan nie trwała zbyt długo, na wniosek pruskiego króla Fryderyka Wilhelma II w 1793 roku został przeprowadziny drugi rozbiór Polski.

Ponieważ historia lubi się powtarzać a ciemnym ludem łatwo zarządzać, w obecnej chwili rządzi tajemniczy "układ", który doskonale naśladuje to co stało się w roku 1791.

Zadajcie sobie teraz krótkie pytanie: Komu zależy na odsunięciu nas od Europy i kto popycha nas w ręce Moskwy?

I ktoś śmie teraz nazywać opozycję obywatelską "Targowicą"?

udb

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom

Polecamy


Fundacja KORD