Radomianie dla Demokracji

Tour de KonstytucjaPL to nasza marka!

Tour de KonstytucjaPL to nasza marka!

Półroczne podsumowanie Akcji Tour de KonstytucjaPL odbyło się 4 grudnia w Radomiu. Wydarzenie, dla nas o tyle ważne, że po inauguracji 4 czerwca,odczuwaliśmy niedosyt rozmów znaszymi gośćmi. Chcieliśmy również podsumować sześciomiesięczną trasę TourBusa. Spotkanie w Kamienicy Deskurów uświetnili:

Ewa Marcjoniak - adwokat, Stowarzyszenie Defensor Iuris
Danuta Przywara - polska socjolog i działaczka społeczna, wieloletnia prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Ewa Wrzosek - prokurator, członkini Stowarzyszenia Lex Super Omnia
Andrzej Chyra - aktor, reżyser
Robert Hojda - pomysłodawca Tour, Założyciel i Prezes Fundacji KORD
Zbigniew Hołdys - wokalista, muzyk, kompozytor i instrumentalista, poeta, dziennikarz, dobry duch Tour
Paweł Juszczyszyn - sędzia, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia
Igor Tuleja - sędzia, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia
Michał Wawrykiewicz - adwokat, współtwórca Inicjatywy Wolne Sądy

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Radomianie dla Demokracji,Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych otrzymał stauetkę "Radomskie Skrzydła Wolności" 2021.

Poniżej panegrik wygłoszony przez Waldemara Bukalskiego przed wręczeniem statuetki

"Kilka lat temu moje losy splotły się z przyjaciółmi obecnie zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Radomianie dla Demokracji. Częste wycieczki do Warszawy pozwoliły mi poznać fantastycznych ludzi z Warszawy, Łodzi, Kielc w zasadzie z całej Polski.

Jednym z nich był Robert – Robert Hojda, facet o miłej aparycji, specyficznie ubrany i całkiem sensownie mówiący o tym co robi, a co najważniejsze o tym co powinniśmy robić – robić wspólnie. 

Można by długo wspominać ile jest za nami. Zaczynaliśmy od Przystani - OKO czyli Otwartego Klubu Obywatelskiego, budując fizycznie przystań na skwerze w okolicach Sejmu. Tam też odbyła się prezentacja naszej radomskiej grupy i miałem okazję zaprezentować moje miasto – Radom. Ciepłe przyjęcie warszawiaków mimo niskiej temperatury na zewnątrz, zapewne na długo zapadło nam wszystkim w pamięć, a niektórzy do dziś wspominają postną kapustę z golonką, przygotowaną przez świętej pamięci Halinkę i Jej męża Marka. 

Czas biegł, mieliśmy upadki i wzloty. Nowe pomysły rodziły się w głowie Roberta, zarażał nas nimi i konsekwentnie je realizowaliśmy. Tak powstał Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych.

Od dawna wyczuwalna była potrzeba zorganizowania spotkania ludzi z różnych stron Polski, mających takie same cele, choć czasem różne sposoby działania. Szereg grup współpracuje ze sobą w obszarach mediów wspólnych akcji, czy ponadregionalne, ale bardzo silna była i jest potrzeba wymiany doświadczeń.
Warto podkreślić – pomysł i realizacja kongresu nie była i nie  jest „własnością” żadnej z grup. To NASZ KONGRES. Nie organizuje go żadna partia czy jedna siła – kongres ma być wysiłkiem wspólnym, obywatelskim i społecznym.

Podczas spotkań kongresowych słuchaliśmy się wzajemnie, dzielono się pomysłami, uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach dawało nam siłę. Każda z grup ma swój styl działania, drobne cele, ciekawe pomysły, warte rozpropagowania sukcesy, materiały, które mogą być wykorzystywane przez inne grupy przy zachowaniu autonomii zespołów. I tak się działo..

20 grudnia 2019 roku została zarejestrowana Fundacja „Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych”. Dzięki temu platforma współpracy prodemokratycznych stowarzyszeń, organizacji i grup nieformalnych z całej Polski, jaką jest KORD, może działać sprawniej i swobodniej.

Między innymi dzięki powstaniu Fundacji KORD i następnemu pomysłowi Roberta, zainicjowana została akcja Tour de KonstytucjaPL.
Trasa trwała od czerwca, blisko 9000 km, rozdanych kilkanaście tysięcy egzemplarzy Konstytucji, to efekt mierzalny Tour. Rozmowy z ludźmi, jednoczenie różnych grup, spotkania, uśmiechy,  gorące serca – tego nie jesteśmy w stanie żadną miarą policzyć. 

Wielki szacunek, należy się Rzecznikowi Praw Obywatelskich VII kadencji – Adamowi Bodnarowi, wszystkim Stowarzyszeniom i środowiskom prawniczym, które wzięły aktywny udział w Tour. Nie mogę również pominąć szeregu ludzi, dzięki którym Tour  się odbył. Jesteście wspaniali!

Tour de KonstytucjaPL to nasza marka. Niech TourBus dotrze do najmniejszych miejscowości – wszędzie tam, gdzie czekają na nas ludzie pełni nadziei..."


Tour de Konstytucja to nasza marka!
Statuetkę "Radomskie Skrzydła Wolności"  wręczyły Ewelina Ciesielska i Katarzyna Maj.

Wydarzenie zostało uświetnione minirecitalem Martyny Studnickiej, lauretki nagrody specjalnej na II Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym imienia Józefa Świdra,finalistka XIII Ogólnopolskiego Konkurdu Wokalnego imienia Ludomira Różyckiego,uczennica XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Noblistów i Zespołu Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu.

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom