Radomianie dla Demokracji

Projekt - Polskie Drzewa

Polskie Drzewa

Projekt Obywatelski "Polskie Drzewa" ma na celu zinwentaryzowanie drzew znajdujących się w miastach. W ramach inwentaryzacji drzewostanu liczymy, mierzymy i sprawdzamy kondycję drzew. Te informacje wraz ze zdjęciem drzewa umieszczane są w bazie danych i udostępniane na stronie internetowej.
Projekt opiera się przede wszystkim na pracy Wolontariuszy oraz specjalistów, którzy sprawują społeczną opiekę merytoryczną. Od początku kładliśmy nacisk na łatwe i szybkie wprowadzanie drzew do bazy aby ułatwić pracę Wolontariuszy, nasi programiści zadbali o dedykowane serwery, budowę specjalnej bazy danych, wykonanie części administracyjnej dla naszych Wolontariuszy i stronę internetową widoczną dla wszystkich zainteresowanych.

Inwentaryzacja drzew ma również niebagatelny walor edukacyjny, zaangażowani Wolontariusze mogą poznawać nowe gatunki drzew, oceniać kondycję drzewostanu, choroby drzew i śledzić stopnie wzrostu. Ta praca niesłychanie integruje i rozwija aktywność obywatelską, łącząc pokoleniowo społeczność lokalną.
Praktycznie wszelkie czynności prowadzone są na świeżym powietrzu, podczas specjalnej „wyprawy inwentaryzacyjnej” lub podczas spacerów co stanowi zdrową alternatywę spędzania wolnego czasu - szczególnie w dobie pandemii.

Możliwości aplikacji

 • Inwentaryzacja drzew:
 • koordynaty geograficzne i przypisanie drzew do ulic/miejsc w mieście
 • gatunek drzewa
 • kondycja drzewa
 • siedliska
 • zagrożenia dla drzewa
 • choroby i wady
 • obwód drzewa na wysokości 5 i 130 cm
 • mapy ogólne miejskich drzew
 • mapy gatunków drzew
 • mapy cienia
 • mapy drzew chorych i utraconych
 • eksport danych do formatów: csv, JSON, GeoJSON, MySQL, SQL, plik tekstowy
 • generowanie kodów QR drzewa i strony internetowej
 • generowanie informacji do prowadzących prace budowlane o zabezpieczeniu drzew
 • wkrótce dostępne będą funkcjonalności:
 • automatyczne wyliczenie rzeczywistych kosztów "odtworzenia” drzewa
 • zakładka „Banku drzew” - świadome nasadzenia drzew przez mieszkańców
 • automatyczne powiadamiania sms do opiekunów drzew - „Potrzebuję wody...”
 • w przygotowaniu (specjaliści, urzędy)
 • wizualna ocena żywotności drzewa - VTA
 • wersja dla urzędu
 • wersja dla podwykonawców realizujących prace konserwacyjne i pielęgnacyjne.

PROJEKT AKTUALNY

Strona projektu

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom

Polecamy


Fundacja KORD