Radomianie dla Demokracji

7. Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych - MY EUROPA

7. Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych  - MY EUROPA

7. Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych będzie w całości poświęcony najmłodszemu pokoleniu działaczy społecznych i umieszczeniu ich działań w kontekście europejskich wartości. Zapraszamy wszystkie osoby do udziału w spotkaniach, dyskusjach i panelach. Chcemy porozmawiać o naszych wartościach i o tym jak przekładamy je na działania i wspólne tworzenie dobrych praktyk zmieniających rzeczywistość.
W programie między innymi:

Siła działania – młodzi Europejczycy w działaniach obywatelskich.

Czy jedna osoba, jedna grupa, jedno działanie może realnie zmienić rzeczywistość? Posłuchamy trzech inspirujących przykładów oddolnych działań młodych osób opartych o wartości europejskie, które przyniosły wymierny efekt i wniosły coś dobrego do życia wspólnoty. Co się wydarzyło? Jak działania podjęto? Jakie problemy się pojawiły? Jakie były efekty?
Prowadzenie: Karolina Kapralska
Wypowiedzą się: Maja Kudła i Patryk Szynkowski (Młodzi Inicjatywa Pracownicza) – obrona akademika Jowita w Poznaniu,
Dominik Kuc i Gabriela Gładyszewska – ranking szkół przyjaznych osobom LGBTQ+
Krystyna Paszko – inicjatywa Rumianki i bratki.

Nasza edukacja – okrągły stół

O problemach polskiej edukacji dyskutuje się dużo. Jej głęboka reforma to jedna z głównych obietnic rządzącej koalicji. W debacie publicznej najczęściej mówi się o likwidacji prac domowych i przeładowanym programie. W formie okrągłego stołu zastanowimy się nad innymi problemami, jakie dostrzegają młode osoby. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób
realnie stworzyć lepszą i bardziej europejską szkołę, która będzie kształciła uczniów na świadomych obywateli Polski i Europy?
W trakcie panelu zostaną omówione trzy zagadnienia:
  • Jak system edukacyjny może lepiej przygotowywać uczniów do rynku pracy, zwłaszcza w kontekście zmieniających się wymagań i nowych zawodów?
  • Jak szkoły mogą kształcić świadomych obywateli Polski i Europy, promując wartości demokratyczne, różnorodność i integrację – nie tylko na poziomie instytucji, ale przede wszystkim na poziomie relacji?
  • Co możemy zrobić, by sytuacja wokół wsparcia psychologicznego się zmieniła?
Prowadzenie: Zuzanna Karcz
Wypowiedzą się: Aga Święch (Fundacja OFF School), Wiktoria Nowak (Fundacja OFF School),
Jan Pieniążek (Fundacja Varia Posnania)

Narzędzia działań obywatelskich

Aktywizm i działalność społeczna wymagają różnych, konkretnych umiejętności. Na przykładzie różnych ruchów i wyzwań, przed którymi musiały stanąć, porozmawiamy o tym, jak zaangażować do naszej sprawy różne osoby, jak budować struktury, korzystać ze wsparcia innych organizacji i podmiotów, walczyć z wypaleniem i jak wykorzystywać w naszej pracy najnowsze osiągnięcia technologiczne.
Część I: Zaproszeni goście podzielą się inspirującymi, osobistymi opowieściami, które pokazują moc aktywizmu i twórczego podejścia do generowania zmian.
Część II: Interaktywne Stacje Tematyczne
  1. Stacja "Regeneracja Aktywisty" – techniki przeciwdziałania wypaleniu aktywistycznemu, narzędzia do dbania o własne zdrowie psychiczne i fizyczne w trakcie angażowania się w działania społeczne.
  2. Stacja "Innowacje w Mobilizacji" – nowoczesne technologie, takie jak crowdfunding i crowdsourcing wiedzy, które wspierają aktywizm i mobilizację społeczną, pokazując przykłady udanych kampanii i pokazując, jak wykorzystać te platformy do pozyskiwania środków oraz angażowania społeczności.
  3. Stacja "AI dla Zmiany" – możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w działaniach społecznych i aktywizmie, w tym analizę dużych zbiorów danych, identyfikację wzorców i wsparcie w podejmowaniu decyzji.
Prowadzenie: Kinga Dagmara Siadlak i Jan Suchanek

Mamy prawa! Prawa osób młodych

Świadomy obywatel zna swoje prawa, wie w jaki sposób z nich korzystać i jakie instytucje są ich strażnikiem. Jakie prawa mają młodzi obywatele Unii Europejskiej? Jak ich
respektowanie wygląda w polskiej rzeczywistości? W trakcie panelu dyskusyjnego wspólnie rozpatrzymy aspekty ochrony prawnej młodzieży na przykładzie spraw związanych ze
zdrowiem fizycznym i psychicznym oraz aspektami prawnymi
Część I: Panel dyskusyjny.
Część II: Praca w grupach w celu wypracowania podstawowego kompendium wiedzy, którą powinna znać każda młoda osoba.
Prowadzenie: Klara Nadolska
Wypowiedzą się: Marek Michalak (Instytut Janusza Korczaka, były rzecznik Praw Dziecka),
Robert Lisiewicz (psycholog, fundacja Grow space), Jan Bratkowski (UNICEF Polska)

 

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik w dniach 16-17 marca 2024.

Nasze stowarzyszenie, technicznie wspiera Kongres Obywatelelskich Ruchów Demokratycznych

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom