Radomianie dla Demokracji

Wyniki badania "3 ważne pytania" Wybory Samorządowe 2024

Wyniki badania

Przez kilkadziesiąt dni zbieraliśmy odpowiedzi na pytania związane z wyborami samorządowymi, które mają się odbyć w kwietniu 2024 roku.
Poniżej przedstawiamy wyniki badania:

Czy weźmie Pani/Pan udział w Wyborach Samorządowych? 

96% osób biorących w badaniu weźmie udział w wyborach samorządowych
4% odpowiedziało przecząco.

Czy uważa Pani/Pan, że w Wyborach Samorządowych powinni startować kandydaci niezależni/społecznicy, spoza układów partyjnych? 

94,6%  osób uważa, że tacy kandydaci powinni startować w wyborach samorządowych
2,7% osób nie widzi potrzeby startu kandatów spoza układów partyjnych
2,7% nie ma zdania na ten temat

Czy uważa Pani/Pan, że władze miejskie powinny wspierać edukację społeczną, obywatelską i klimatyczną? 

97,3% respondentów uważa, że władze miejskie powinny wspierać edukację społeczzną...
2,7% nie widzi takiej potrzeby.

W badaniu wzięło udział 724 osoby, które oddały 719 pełnych i ważnych odpowiedzi.
 

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom