Radomianie dla Demokracji

Co zrobiliśmy w 2021 roku?

Co zrobiliśmy w 2021 roku?

Czas na podsumowanie 2021 roku, co zrobiliśmy a czego się nie udało nam zrealizować. Postanowiliśmy przedstawić ważniejsze działania naszego Stowarzyszenia a przy okazji podziękować wszystkim osobom, którzy nam pomagali oraz naszym partnerom Stowarzyszeniom : Łączy nas Radom, Zielona Akcja Radom oraz ruchem miejskim Aktywny Strajk Kobiet.
Działamy zawsze dla ogółu społeczeństwa i mieszkańców Radomia, nie działamy tylko na rzecz naszych członków. Nasze akcje dotyczą praw i wolności obywatelskich, ekologii, rozwoju miasta i pomocy charytatywnej. Dzięki współpracy na poziomie miejskim i ogólnopolskim możemy wymieniać doświadczenia, służyć pomocom innym jak i wdrażać pomysły i akcje zainicjowane przez inne podmioty. Wszystkie nasze działania opierają się na wolontariacie.

ROK 2021


2 stycznia – przystąpiliśmy oficjalnie jako współorganizator do akcji Tour de KonstytucjaPL
rozpoczęliśmy budowę strony internetowej akcji i uczestniczymy w koordynowaniu wydarzeń w całej Polsce.

13  stycznia spotkaliśmy się aby oddać hołd i zapalić  światełko pamięci zamordowanemu Prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi.

15 stycznia uruchamiamy rozszerzenie naszej aplikacji Radomskie Drzewa – tworząc mapę polskich drzew miejskich.

17 stycznia to dzień publikacji Raportu o zanieczyszczeniu powietrza w Radomiu.

10 marca odbyła się uroczystość nadania trasie N-S imię Andrzeja Wajdy.

19 marca zamknięta została inwentaryzacja stron www: miejskich, urzędowych oraz spółek miejskich.

9 kwietnia udostępniliśmy wyniki ankiety „Jak radomianie oceniają zieleń w mieście?”, wspólnie z Łączy nas Radom i Zielona Akcja Radom

11 kwietnia przystąpiliśmy do Akcji Masz Głos, Fundacji Batorego

4 maja – ufundowaliśmy moduł GPS dla akcji Tour de KonstytucjaPL i uruchomiliśmy aplikację internetową do śledzenia trasy TourBusa.

24 maja – maraton przytulania drzew w parku Leśniczówka, wspólnie z Zieloną Akcją Radom i Amfiteatrem.

4 czerwca – Uroczysta Inauguracja Tour de KonstytucjaPL. Zasadzenie pierwszego drzewa na terenie Skweru Edukacyjnego. Drzewko zasadził Rzecznik Praw Obywatelskich  Profesor Adam Bodnar.

5 czerwca wzięliśmy udział w przystanku Tour w Kielcach.

12 lipca – inicjatywa akcji wręczania egzemplarza Konstytucji RP wraz ze świadectwem dojrzałości.

8 sierpnia – finał Tour de KonstytucjaPL w Warszawie.

18 sierpnia – manifestacja w obronie Wolnych Mediów, współorganizator: Aktywny Strajk Kobiet Radom.

26 sierpnia dołączamy do akcji Wolna Szkoła

18 września manifestacja - Dzień Solidarności z Represjonowanymi Sędziami

28-29 września wzięliśmy aktywny udział w Festiwalu Ogrodów z prezentacją naszych aplikacji Radomski Smog i Radomskie Drzewa, wspólnie z Zielona Akcja Radom i Amfiteatrem.

21 września nasi przedstawiciele, wzięli udział w organizowanej przez Katedrę im. Tadeusza Mazowieckiego Uniwersytetu Warszawskiego i Okręgową Rade Adwokacką w Warszawie, konferencji DOŚWIADCZENIE I ZOBOWIĄZANIE - 45 lecie Komitetu Obrony Robotników.

9 października MY zostajMY - manifestacja sprzeciwiająca się działaniom mającym na celu pozbawienie nas obywatelstwa UE.

16 października pomagaliśmy w zasadzeniu ponad 20 drzew Skweru Edukacyjnego w Radomiu, wspólnie z Łączy nas Radom i Zielona Akcja Radom i  wieloma innymi podmiotami.

22 października Protest przeciwko niemal całkowitemu zakazowi aborcji. Radom - I rocznica uchwalenia, wspólnie z Aktywnym Strajkiem Kobiet

6 listopada - Ani jednej więcej !!! Obywatelski spacer celem uczczenia pamięci zmarłej Izy z Pszczyny – organizator Aktywny Strajk Kobiet Radom.

9-20 listopada w ramach pomocy dla uchodźców na granicy ponad 420 koców termicznych i 30 śpiworów ratunkowych

4 grudnia – podsumowanie półrocznej akcji Tour de Konstytucja

13 grudnia – dzień pamięci ofiar stanu wojennego.
 
Dotacje zewnętrzne w 2021 roku = 0 zł

Nie udało nam się uruchomić akcji obywatelskiej i społecznej edukacji. Tu potrzebne są środki finansowe, mimo dwukrotnego udziału w tzw. konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi, to władze miejskie nie są zainteresowane edukacją społeczną i obywatelską. 

Mimo zmian jakie na naszych oczach dzieją się w Polsce.

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom