Radomianie dla Demokracji

Czy Radom może stać się Smart City?

Czy Radom może stać się Smart City?

Przyzwyczajamy się do coraz bardziej zaawansowanych i inteligentnych urządzeń jakie używamy na co dzień. Smartfony czy telewizory to najczęściej używane przez nas urządzenia "smart", część z nas ma systemy inteligentnego budynku a w wielu nowych biurowcach systemy BMS zarządzają całymi budynkami.

Co by było gdybyśmy ideę "smart" przenieśli do infrastruktury miejskiej Radomia?

Idea inteligentnego miasta (smart city) to rozwój obszaru miejskiego tworzonego w oparciu o nowoczesne technologie komunikacyjne i informatyczne. Cyfrowe wspomaganie ułatwia życie w przestrzeni miejskiej przez co infrastruktura staje się bardziej przyjazna.

Przykładowo: jeśli komunikacja publiczna dzięki zastosowanym rozwiązaniom (buspasy, synchronizowane sterowanie sygnalizacją uliczną, informacja o ruchu pojazdów i korkach) będzie funkcjonowała sprawnie i szybko, zgodnie z wyświetlanymi na przystankach rozkładami jazdy, to istnieje szansa, że wiele osób przesiądzie się do niej z prywatnych samochodów.

Niewątpliwą zaletą smart city jest łatwe załatwianie spraw w instytucjach miejskich, sprawna komunikacja, zwiększenie efektywności służb miejskich, informacja i dbałość o środowisko i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Wszystkie udogodnienia powodują, że korzyści z cyfryzacji odnoszą się zarówno do zarządzających miastem i dla jego mieszkańców.

Dzięki tworzeniu, gromadzeniu i udostępnianiu danych, mieszkańcy są powiadamiani o awariach, opóźnieniach komunikacji miejskiej, zagrożeniach pogodowych, smogu ale także o wydarzeniach społecznych i kulturalnych.

Dalszy rozwój inteligentnego miasta odnosiłby się do systemów parkingowych, oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i automatyczną regulacją jasności światła, zarządzaniem wywozu śmieci, gromadzeniu wody opadowej, synchronizacją służb zarządzania kryzysowego.

Jednym z zagrożeń w zastosowaniu nowoczesnej technologii - jest cyfrowe i technologiczne wykluczenie. Dotyczy to w szczególności ludzi, którzy nie spotykają się na co dzień z taką ilością zróżnicowanych w obsłudze urządzeń oraz obawa przed ich użyciem.

RADOM WOLNY OD ANALFABETYZMU i WYKLUCZENIA CYFROWEGO – to projekt, Budżetu Obywatelskiego, który należy wspierać. Już dziś powinniśmy wspierać działania uświadamiające,  szkoleniowe i dotrzeć do jak największej ilości osób, którym zagraża informatyczny „analfabetyzm”.

Zapraszamy do głosowania na projekt nr 137.

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom