Radomianie dla Demokracji

Partnerstwo dla klimatu i wolontariatu, od spotkania do działania

Partnerstwo dla klimatu i wolontariatu, od spotkania do działania

Dziś uczestniczyliśmy w debacie "Partnerstwo dla klimatu i wolontariatu, od spotkania do działania". Spotkanie odbyło się w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Przedstawiliśmy szerszemu gronu nasze dwie aplikacje: do inwentarzacji drzew miejskich oraz aplikację dla projektowania i obsługi nowych nasadzeń drzew miejskich.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania Uczestników przez dyrekcję CRP i zaproszenie do zwiedzenia ogrodu. Następnie podziękowano i wręczono upominki najmłodszemu i najstarszemu Wolontariuszowi "Radomskich Drzew".
Po omówieniu aplikacji zaprezentowaliśmy nowy pomysł zorganizowania gry miejskiej "W Zielone Gramy", który wkrótce będzie przez nas realizowany.

W panelu "Standardy Pielęgnacji Zieleni", wziął udział specjalista dendrolog Tomasz Maksym. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni, szkoleniowiec i edukator - panel moderował Jarosław Staniszewski. Wynikiem dyskusji, niewątpliwie jest chęć powołania grupy roboczej do opracowania dokumentu "Standardy sadzenia i pielęgnacji drzew w Radomiu".

Odbyliśmy również dwa spacery przyrodnicze: ogród CRP i doliną Szabasówki.

Było to drugie spotkanie sieciujące organizacje pozarządowe, ruchy miejskie i pracowników Urzędu Miejskiego. W spotkaniu udział wzięli Wolontraiusze Ruchu Miejskiego "Radomskie Drzewa", przedstawiciele Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego, Stowarzyszenia "Orzeł i Reszka", Stowarzyszenie "Inicjatywa Białobrzegi".

Organizatorzy: Zielona Akcja Reaktywacja, Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji.

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom