Radomianie dla Demokracji

Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji

Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji

Stowarzyszenie "Radomianie dla Demokracji" powstało na bazie radomskiego, oddolnego ruchu społecznego, w porozumieniu z obywatelami naszego miasta, organizacjami społecznymi i innymi ruchami społecznymi w celu obrony demokratycznych praw obywatelskich.

Cele naszego Stowarzyszenia to:

  • Propagowanie wartości demokratycznych i postaw obywatelskich w lokalnym społeczeństwie.
  • Propagowanie treści kulturalnych, historycznych i patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
  • Propagowanie wśród lokalnego społeczeństwa tematyki praw człowieka, swobód obywatelskich, społeczno-prawnych i gospodarczych
  • Współpraca i wspieranie lokalnych inicjatyw, ruchów społecznych i stowarzyszeń w działaniach zgodnych z celami Stowarzyszenia.
  • Inicjowanie i uczestniczenie w akcjach humanitarnych.

Galeria


Łańcuch światła Radom
Marsze wolności
Manifestacje radom